Klachtenregeling

Wij lossen uw klacht zo snel mogelijk op

Heeft u een klacht over ons? Laat het ons direct weten, dan zorgen we zo snel mogelijk voor een goede oplossing!

PZN Accountancy hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt uw klacht indienen via het formulier dat te vinden is onderaan de website. Anoniem klagen is niet mogelijk. Alle meldingen worden door PZN Accountancy vertrouwelijk behandeld.
 
Verloop klachtenprocedure in 7 stappen:
 1. U dient schriftelijk een klacht in bij PZN Accountancy via het formulier op de website. Hierin vermeld u in ieder geval uw naam, telefoonnummer en of e-mailadres, de naam van de betrokken medewerker, de datum en een beschrijving van de klacht.
 2. PZN Accountancy stuurt u binnen vijf werkdagen een bevestiging per post of e-mail.
 3. PZN Accountancy neemt de klacht in behandeling. Als wij de klacht niet in behandeling nemen, hoort u dit – met uitleg – binnen 3 weken.
 4. Wij stellen de medewerker waarover de klacht gaat in de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal toe te lichten. Ook u mag nogmaals uw klacht toelichten. Van de toelichting worden aantekeningen gemaakt.
 5. Wij handelen de klacht indien mogelijk binnen 3 weken. Dit kan worden uitgesteld, als we nog onvoldoende informatie hebben. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.
 6. Uw contactpersoon schrijft een onderbouwde reactie op de klacht en stuurt deze naar u.
 7. Klacht in goede overeenstemming opgelost.

 

Klachtenformulier

  Indien u een klacht heeft over PZN Accountancy, die u schriftelijk kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier:

  Naam bedrijf: *

  Naam persoon: *

  Adres: *

  Postcode & plaats: *

  Telefoonnummer: *

  E-mailadres: *

  Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan? *

  Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn? *

  Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daaruit gekomen?

  Klachtenregeling

  Wij lossen uw klacht zo snel mogelijk op

  Heeft u een klacht over ons? Laat het ons direct weten, dan zorgen we zo snel mogelijk voor een goede oplossing!

  PZN Accountancy hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Is uw probleem met een gesprek niet verholpen dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. U kunt uw klacht indienen via het formulier dat te vinden is onderaan de website. Anoniem klagen is niet mogelijk. Alle meldingen worden door PZN Accountancy vertrouwelijk behandeld.
   
  Verloop klachtenprocedure in 7 stappen:
  1. U dient schriftelijk een klacht in bij PZN Accountancy via het formulier op de website. Hierin vermeld u in ieder geval uw naam, telefoonnummer en of e-mailadres, de naam van de betrokken medewerker, de datum en een beschrijving van de klacht.
  2. PZN Accountancy stuurt u binnen vijf werkdagen een bevestiging per post of e-mail.
  3. PZN Accountancy neemt de klacht in behandeling. Als wij de klacht niet in behandeling nemen, hoort u dit – met uitleg – binnen 3 weken.
  4. Wij stellen de medewerker waarover de klacht gaat in de gelegenheid om zijn of haar kant van het verhaal toe te lichten. Ook u mag nogmaals uw klacht toelichten. Van de toelichting worden aantekeningen gemaakt.
  5. Wij handelen de klacht indien mogelijk binnen 3 weken. Dit kan worden uitgesteld, als we nog onvoldoende informatie hebben. U wordt schriftelijk op de hoogte gesteld.
  6. Uw contactpersoon schrijft een onderbouwde reactie op de klacht en stuurt deze naar u.
  7. Klacht in goede overeenstemming opgelost.

   

  Klachtenformulier

   Indien u een klacht heeft over PZN Accountancy, die u schriftelijk kenbaar wenst te maken verzoeken wij u gebruik te maken van dit formulier:

   Naam bedrijf: *

   Naam persoon: *

   Adres: *

   Postcode & plaats: *

   Telefoonnummer: *

   E-mailadres: *

   Voor een snelle en zorgvuldige behandeling van uw klacht vragen wij u uw klacht zo concreet mogelijk te beschrijven: wat is de aard en omvang van het probleem, wat en/of wie betreft het? Hoe lang speelt het al; heeft het zich één of meerdere keren voorgedaan? *

   Indien relevant: als u al een idee heeft over een mogelijke oplossing of anderszins de reactie die u van ons wenst: Wat zou dat dan zijn? *

   Heeft u al telefonisch contact gehad over de klacht, en zo ja met wie, en wat is daaruit gekomen?